Курс за Влијателна Комуникација

Бидете први што ќе додадат преглед.

Ве молиме, најавете се се за да оставите преглед
Купи
Запишани: 0 студенти
Времетраење: 26ти јануари
Ниво: Почетник
Курс за Влијателна Комуникација
Цена:
2,200ден