Политика на враќање на средства

SourceMX Academy (Локалис Трејд ДООЕЛ) обезбедува враќање на средствата во следните ситуации:

  1. Доколку имате платено за курс, но истиот се нема одржано заради недоволно пријавени или други причини;
  2. Имате платено за курс, но пред започнување на курсот се откажете заради лични причини;
  3. Имате платено за курс, но не сте присуствувале на ниедно од предавањата.

Доколку имате дополнителни прашања и барања, Ве молиме испратете email на [email protected].