Курс за програмирање со Python

Бидете први што ќе додадат преглед.

Ве молиме, најавете се се за да оставите преглед
Купи
Запишани: 0 студенти
Времетраење: 25-ти Октомври
Ниво: Почетник
Курс за програмирање со Python
Цена:
3,600ден