“Основи на Сметководство” – 2650 ден (рата со попуст)